Metrohm-original 200px

La titulació segons Karl Fischer és el mètode de referència mundial per a la determinació precisa, segura i ràpida del contingut d’aigua en pràcticament qualsevol tipus de mostra (sòlida, líquida, pastosa, gas).

Amb els tituladors Karl Fischer de Metrohm i els seus accessoris i complements podrà determinar el contingut d’aigua, amb total precisió, des de poques ppm fins al 100%, inclús en mostres que són incompatibles amb els reactius KF o que no es poden dissoldre.

  
 ___________________________________________________________________________________________

KFVolum
Volumètrics

La tècnica KF volumètrica permet determinar amb precisió continguts d’aigua des del 0,01% fins al 100%. D’operativa senzilla i d’uns costos d’explotació modestos, és pràcticament imprescindible en tots els laboratoris d’anàlisi química. La moderna instrumentació Metrohm facilita l’automatització de totes les fases de l’anàlisi (condicionament de la cel.la, determinació del títol del reactiu, buidatge i canvi del dissolvent, etc.).

____________________________________________________________________________________________

 Coulomètrics

KFCoulom

La tècnica KF coulomètrica és cada dia més popular en els laboratoris gràcies als seus avantatges, avui ampliats en els moderns tituladors KFC com els del programa de Metrohm.

El mètode KF coulomètric és la millor opció per a la determinació de continguts d’aigua molt baixos, des de 1 ppm, encara que també es pot fer servir eficaçment en la gamma del %. És molt ràpida (segons en lloc de minuts) i no cal factoritzar el reactiu. A més a més, és ideal quan es pretén una alta automatització amb canviadors automàtics de mostres o si cal fer servir unitats d’extracció prèvia de l’aigua en el cas de mostres insolubles o incompatibles amb els reactius KF.