Síntesi en Paral·lel, Automatismes i Calorimetrías per a tot tipus de reactors

Control de procesos de Reacció: FlexyCube, FlexyPat i FlexySys

Síntesi en paral·lel, DoE (Design of Experiments) i Automatització

Amb plataforma única de software per al desenvolupament dels processos Químics

Diferents maneres d’Operació (manual, recepta, control de paràmetres)
Compatible amb GLP, GMP, Part 11 CFR21.

Seguretat en els processos tèrmics, calorimetria: FlexyTSC i Calo2310

Calorímetre Adiabàtic «thermal hazard screening»

Calorimetria combinada de flux i balanç de calor

Important i necessari per a l’estudi de Escalat, Seguretat de Processos, Anàlisi de Riscos, Cinètiques de reacció, …

Més informació

Descarregui el catàleg general