Massó Analítica som conscients que el mercat exigeix productes d’alta qualitat. Una part molt important d’ella depèn, pels equips de laboratori, d’uns serveis cada vegada necessàriament més complets.

 

Assessorament prevenda

  • El nostre personal, titulat superior en química o ciències afins i en constant formació a les nostres representades, està capacitat per informar-los i assessorar-los professionalment en l’elecció dels equips i complements més adequats per a les seves aplicacions, necessitats d’automatització i pressupost.
  • Disposem de laboratoris d’aplicacions que permeten realitzar demostracions dels equips així com proves amb patrons o mostres reals.
  • Oferim també un complet programa anual de seminaris de presentació de nous equips, metodologies, tendències, noves normatives, etc.

Instal·lació i posada en marxa dels equips

  • Instal·lacions a càrrec de personal qualificat. Documentació IQ.
  • Posada en marxa dels equips i formació del personal usuari en l’ús, seguretat, manteniment i programació (si escau). Documentació OQ i PV.
  • Assessorament, en la mesura del possible, sobre les metòdiques analítiques relacionades amb els nostres equips.
  • Jornades addicionals de formació per a instruments complexos així com per resoldre els dubtes de funcionament que solen aparèixer els primers dies d’operació.
  • Cursos pels usuaris.

Serveis Post-venda

ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE REPARACIONS

Reparem tant en els nostres tallers de Barcelona i Madrid com en el propi laboratori o planta dels nostres clients, on prestem més del 80% de tots els nostres serveis de reparació.

Disposem de la tecnologia més moderna, un gran estoc de recanvis originals i de personal tècnic expert, qualificat i en constant formació en les nostres representades de manera que podem oferir-los una assistència ràpida i eficient.

Oferim també diferents opcions de contractes de reparació per a aquells clients que desitgin tenir uns costos de manteniment fixos, simplificar la gestió de les seves comandes de servei o assegurar-se uns drets d’assistència urgent.

PLANS DE MANTENIMENT / VERIFICACIÓ I CERTIFICACIÓ

El nostre departament de Metrologia s’encarrega de la verificació de les especificacions tècniques, calibratge, validació i certificació dels equips que representem. També es poden convenir contractes de manteniment preventiu i correctiu amb la verificació / certificació, independentment dels de reparació, o contractes totals que incloguin el manteniment, les verificacions i les reparacions.

FORMACIÓ

Cursos pràctics en l’ús, manteniment i programació dels nostres equips i de les tècniques analítiques amb ells relacionades. Estan pensats pel personal que utilitza els equips, adaptant-se fàcilment a diferents graus de formació i experiència. S’imparteixen preferentment per a grups reduïts i en el domicili dels nostres clients, per a un millor aprofitament. Lliurem un complet dossier del curs en qüestió i certificats de participació individuals per a tots els assistents.

La formació és generalment una bona inversió, l’estalvi de temps i diners està assegurat. Recomanem els nostres cursos molt especialment en aquells casos en que es donen canvis en el personal usuari dels equips, quan es volen ampliar coneixements o per estar al dia de les noves aplicacions, repassar conceptes que s’obliden amb el temps, etc.

 

ASSESSORAMENT TÈCNIC POS-VENDA

Els nostres especialistes estan a disposició dels clients per atendre les seves consultes de funcionament o manteniment dels equips i ajudar-los, en la mesura del possible, a resoldre els seus problemes analítics o operatius.

La majoria de les nostres marques representades ofereixen als seus clients, de forma gratuïta, una àmplia documentació de suport per a un millor ús dels instruments.

Un servei de revisió de mètodes analítics i d’optimització de la programació dels equips és també disponible per a la majoria dels productes que representem. Addicionalment, en la mesura de les nostres possibilitats, per a interpretar procediments analítics o procediments de garantia de qualitat. D’aquesta manera, els ajudem a optimitzar les seves anàlisis i a facilitar-los les auditories.