Massó Analítica som conscients que el mercat exigeix productes d’alta qualitat. Una part molt important d’ella depèn, pels equips de laboratori, d’uns serveis cada vegada necessàriament més complets.

Avui dia, assegurar la qualitat és vital per a la majoria dels nostres clients. És per això que treballem per oferir-los una completa i professional gamma de serveis, avalada en la seva totalitat per la nostra certificació ISO 9001:2015.

mini_AENOR.jpg

Assessorament prevenda

  • El nostre personal, titulat superior en química o ciències afins i en constant formació a les nostres representades, està capacitat per informar-los i assessorar-los professionalment en l’elecció dels equips i complements més adequats per a les seves aplicacions, necessitats d’automatització i pressupost.
  • Disposem de laboratoris d’aplicacions que permeten realitzar demostracions dels equips així com proves amb patrons o mostres reals.
  • Oferim també un complet programa anual de seminaris de presentació de nous equips, metodologies, tendències, noves normatives, etc.

Instal·lació i posada en marxa dels equips

  • Instal·lacions a càrrec de personal qualificat. Documentació IQ.
  • Posada en marxa dels equips i formació del personal usuari en l’ús, seguretat, manteniment i programació (si escau). Documentació OQ i PV.
  • Assessorament, en la mesura del possible, sobre les metòdiques analítiques relacionades amb els nostres equips.
  • Jornades addicionals de formació per a instruments complexos així com per resoldre els dubtes de funcionament que solen aparèixer els primers dies d’operació.
  • Cursos pels usuaris.

Serveis Post-venda

ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE REPARACIONS

Reparem tant en els nostres tallers de Barcelona i Madrid com en el propi laboratori o planta dels nostres clients, on prestem més del 80% de tots els nostres serveis de reparació.

Disposem de la tecnologia més moderna, un gran estoc de recanvis originals i de personal tècnic expert, qualificat i en constant formació en les nostres representades de manera que podem oferir-los una assistència ràpida i eficient.

Oferim també diferents opcions de contractes de reparació per a aquells clients que desitgin tenir uns costos de manteniment fixos, simplificar la gestió de les seves comandes de servei o assegurar-se uns drets d’assistència urgent.

PLANS DE MANTENIMENT / VERIFICACIÓ I CERTIFICACIÓ

El nostre departament de Metrologia s’encarrega de la verificació de les especificacions tècniques, calibratge, validació i certificació dels equips que representem. També es poden convenir contractes de manteniment preventiu i correctiu amb la verificació / certificació, independentment dels de reparació, o contractes totals que incloguin el manteniment, les verificacions i les reparacions.

FORMACIÓ

Cursos pràctics en l’ús, manteniment i programació dels nostres equips i de les tècniques analítiques amb ells relacionades. Estan pensats pel personal que utilitza els equips, adaptant-se fàcilment a diferents graus de formació i experiència. S’imparteixen preferentment per a grups reduïts i en el domicili dels nostres clients, per a un millor aprofitament. Lliurem un complet dossier del curs en qüestió i certificats de participació individuals per a tots els assistents.

La formació és generalment una bona inversió, l’estalvi de temps i diners està assegurat. Recomanem els nostres cursos molt especialment en aquells casos en que es donen canvis en el personal usuari dels equips, quan es volen ampliar coneixements o per estar al dia de les noves aplicacions, repassar conceptes que s’obliden amb el temps, etc.

 

ASSESSORAMENT TÈCNIC POS-VENDA

Els nostres especialistes estan a disposició dels clients per atendre les seves consultes de funcionament o manteniment dels equips i ajudar-los, en la mesura del possible, a resoldre els seus problemes analítics o operatius.

La majoria de les nostres marques representades ofereixen als seus clients, de forma gratuïta, una àmplia documentació de suport per a un millor ús dels instruments.

Un servei de revisió de mètodes analítics i d’optimització de la programació dels equips és també disponible per a la majoria dels productes que representem. Addicionalment, en la mesura de les nostres possibilitats, per a interpretar procediments analítics o procediments de garantia de qualitat. D’aquesta manera, els ajudem a optimitzar les seves anàlisis i a facilitar-los les auditories.

Descàrrega de certificats: AENOR  —  IQONET