Buechi Logo 3-Farbig 200px

Foto 13_K415_side
El Scrubber K-415 és un sistema per a l’evacuació i la neutralització segura i no contaminant de vapors àcids i gasos de reacció, provinents d’una digestió Kjeldahl o de qualsevol altre procés. Gràcies a la seva bomba d’alt rendiment (34 l / min), la potència d’evacuació és màxima, així com a mínim el consum d’aigua. El seu sistema de tancat garanteix la màxima seguretat al seu entorn.

icon Baixar catàleg K-415