Anton Paar150px

 MCR

La familia MCRxx2 està formada per diversos models i un extens catàleg d’accessoris que permeten configurar l’instrument òptim per a cada aplicació.

icon Baixar catàleg MCRxx2

 

mcr_family_01.jpg

MCR 52 Control de qualitat

………………………………………………………………………………………..

MCR 72 Reómetro rotacional para control de calidad

Baixar catàleg

………………………………………………………………………………………..

MCR 92 Reómetro rotacional y oscilatorio para control de calidad y desarrollo de productos

Baixar catàleg

………………………………………………………………………………………..

MCR 102 Control de qualitat i desenvolupament de productes

………………………………………………………………………………………..

MCR 302 Investigació i desenvolupament

………………………………………………………………………………………..

MCR 502 Alta investigació i aplicacions especials

………………………………………………………………………………………..

MCR 702 Tecnologia punta amb doble motor (TwinDrive)

icon Baixar catàleg MCR 702