buchiglas logo

Ecoclave

400_ecoclave_1.jpg

  • Autoclau de màxima qualitat en versió econòmica.
  • Per a capacitats fins a 5 litres.
  • Pantalla de protecció de policarbonat.
  • NOU: Calefacció elèctrica opcional
  • Canvii només el reactor, no l’equip complet!

Ecoclave Baixar catàleg

Bajar catálogo Electric Heating Baixar catàleg Electric Heating

______________________________________________________________________________________________________

Vasos encamisats per a termostats de circulació

_trans_mini_400_typ_1.png Tipus 1
Vidre

0.25/0.5/1.0/1.6 Litres

Màx. 200ºC

Màx. 6(12) bar

_trans_mini_400_typ_2.png Tipus 2
Vidre/Metall

0.5/1.0/1.5/2.0* Litres

Màx. 200ºC

Màx. 6(12)bar

*Màx.3 (5)bar

_trans_mini_400_typ_3.png Tipus 3
Metall

0.5/1.0/2.0/3.0/5.0 Litres

Màx. 250ºC

Màx. 60bar

 

_trans_mini_400_typ_4.png Tipus 4
Metall/Mirilles

1.0/2.0/3.0/5.0 Litres

Màx. 250ºC

Màx. 60bar

 

Vasos amb calefacció elèctrica i refrigeració amb aigua

 

_trans_mini_400_typ_3E.png Tipus 3E
Metall

0.5/1.0/2.0/3.0/5.0 Litres

Màx. 350ºC

Màx. 60bar

_trans_mini_400_typ_4E.png Tipus 4E
Metall/Mirilles

1.0/2.0/3.0/5.0 Litres

Màx. 350ºC

Màx. 60bar

_trans_mini_400_btc.png btc

Controlador PID

Controlador de T

PID per a vasos

Tipus 3E i 4E