Portada Cat Gral CAS 2014
Portada Cat Gral CAS 2014
Logo Metrohm METROHM, Suïssa
Anàlisi Iònica: Titulació, Mesura, Voltametria, Cromatografia Iònica
Buchi BÜCHI Labortechnik, Suïssa
Evaporació i Síntesi, Anàlisi d’aliments (mètodes de referència i NIR)
Logo Anton Paar ANTON PAAR, Àustria

Densitat, Refractometría, Viscositat, Reologia, Tractament de mostres
Logo Buchiglasuster BÜCHI Glas Uster, Suïssa
Reactors i Plantes Pilot
Logo Pharmatest PHARMA TEST, Alemanya
Test de dissolució, Tests galènics
Logo Julabo JULABO, Alemanya
Termòstats i Criòstats
Logo Autolab METROHM – AUTOLAB, Holanda
Instrumentació electroquímica per a recerca
 Metrohm Process Analytics  METROHM – APPLIKON, Holanda
Analitzadors de procés (on-line)
 Logo Behr BEHR, Alemanya
Equips per a l’anàlisi d’aigües i medi ambient