buchiglas logo

mini_Nutsche.jpg

Equips de filtració tipus Nutsche construïts en versió inerta a la corrosió amb materials vidre borosilicat/PTFE/PFA, per a la filtració de medis àcids sota buit o bé sota lleugera sobrepressió. Diferents opcions com encamisat per a termostatitzacio, agitació per a uniformar la massa, etc.