Pharma Test (Hainburg, Alemanya) fabrica un complet programa d’equips, accessoris i software per a proves en productes farmacèutics, sempre en constant evolució i d’acord amb les directrius de les principals farmacopees internacionals.

Test de dissolució

Banys compactes pel test de dissolució i solucions d’automatització, siguin amb presa de mostra manual o sistemes totalment automatitzats, sempre complint amb les farmacopees i normatives com FDA CFR 21 (software Windiss Argus). Més informació

Instruments Galènics
Equips manuals i automàtics per a test de desintegració, friabiladors, test de densitat aparent, test de fluïdesa i angle de repòs, així com duròmetres per a pastilles i comprimits i per a ampolles, tots són part de l’ampli programa Pharma Test per a assaigs galènics. Més informació