_trasn_mini_pharma.pngPharma Test (Hainburg, Alemanya) fabrica un complet programa d’equips, accessoris i software per a proves en productes farmacèutics, sempre en constant evolució i d’acord amb les directrius de les principals farmacopees internacionals.

 

  

Equips per a test de dissolució

Equips per a preparació de mostres per a test de dissolució

Sistemes automàtics complets

Aparells per a test de desintegració

Friabiladors

Equips per a test de pastilles i comprimits: duresa, diàmetre, gruixària, pes

Aparells per a proves galèniques: fluïdesa i angle de repòs densitat aparent

Equipament per a planta pilot: mescladores, agitadors, granuladors, etc.