Buechi Logo 3-Farbig 200px

SpeedExtractor es un nou sistema d’extracció ràpida que ens permet processar fins a 6 mostres en paral·lel en minuts, reduint-se per tant el temps que passa des de la recepció de les mostres fins a disposar dels resultats.

SpeedExtractor es basa en fer el procés d’extracció en condicions de temperatura y pressió elevades. Això ens permet l’extracció ràpida en mostres sòlides i semi-sòlides amb un consum de dissolvent mínim.
La flexibilitat en els volums de mostra possibles amplia enormement el seu camp d’aplicacions: des de l’anàlisi de traces fins al control de qualitat (quantitat de mostra des de 1 ml fins a 120 ml).

SpeedEx SPE 2 webPrincipals avantatges respecte extractors convencionals:

  • Velocitat: 6 mostres en 20 minuts
  • Menor consum de dissolvent: 5 – 200 ml
  • Alt nivell d’automatització: Redueix la intervenció del personal i augmenta la seguretat
  • Sistema de neteja còmode i eficient
  • Flexibilitat única pel que fa al volum de mostra (cel·les d’extracció des de 10 ml fins a 120 ml) i pel tipus d’aquesta, gràcies als seus paràmetres de treball (30 – 200º / 50 – 150 bar)