Anton Paar150px

mPDS 1100Les Unitats d’Avaluació reben la informació directament dels transductors o dels sensors intel·ligents i realitzen els càlculs de concentració necessaris mPDS 1100que permeten la monitorització, registre i / o enviament de dades a PLC per a control de procés.

mPDS 1100

És el model bàsic per a la recepció i monitorització de les dades d’un transductor DPRn o SPRn. El mPDS1100 calcula la densitat a la temperatura de referència i la pot transformar en diverses unitats per a diferents aplicacions. Permet la connexió amb PLC per automatització de processos .

icon Baixar catàleg mPDS_1100

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

mPDS 5mPDS 5

Dissenyat per a la mesura de densitat i concentració en continu en els processos industrials, la unitat d’avaluació mPDS5 connecta tots els transductors d’Anton Paar, com DPRn, SPRn, Carbo, DSRn, i la nova generació de Sensors Intel·ligents, com el Carbo510, L -Vis510 o L-Rix510, convertint els valors arrel a les unitats de concentració necessàries per a cada aplicació. La seva pantalla tàctil, modularitat i diversitat d’interfícies de comunicació disponibles per a la connexió externa, permeten satisfer tots els requeriments del control en el procés de fabricació.

icon Baixar catàleg mPDS_5

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Software DAVISDAVIS 5

El programari de comunicació i adquisició de dades DAVIS 5, és complement ideal per al control remot de la producció. Les dades són emmagatzemades en continu i permeten interactuar directament amb la unitat d’avaluació, la qual cosa facilita el procés de control i ajust dels equips de procés amb valors de referència obtinguts al laboratori

icon Baixar catàleg Software DAVIS 5

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Monitors

icon Baixar catàleg “Alcohol Monitor”

icon Baixar catàleg “Wine Monitor”

icon Baixar catàleg “Beer Monitor”

icon Baixar catàleg “Brix Monitor”