Metrohm-original 200px

La combinació de la cromatografia iònica i d’altres tècniques de preparació de mostres o anàlisi dona un gran joc analític i resol aplicacions sovint complexes o facilitant automatitzacions que abans eren impossibles:

TitrIC

Sistema multi paramètric combinat de Cromatografia Iònica i Titulació potenciomètrica, totalment automatitzat.

Sobre la mateixa mostra es determinen diferents paràmetres com la concentració d’anions, cations, pH, conductivitat, alcalinitat, duressa… amb la tècnica més adient per a cadascun dels paràmetres. Ocupa el mínim espai del laboratori i està totalment automatitzat, registrant tots els resultats de forma unificada a la mateixa base de dades i en el mateix report, gracies al intuïtiu software de Metrohm MagIC Net.

icon Baixar catàleg TITRIC PRO

VoltIC

Sistema multi paramètric combinat amb Cromatografia Iònica i Voltametria, totalment automatitzat.

Sobre la mateixa mostra es determinen diferents paràmetres com anions, cations, metalls pesants, alcalins i alcalinoterris. Un sistema complet que et permet determinar els paràmetres de forma còmode i unificada. Tots els paràmetres agrupats a la mateixa base de dades i en un únic informe.

icon Baixar catàleg VOLTIC PRO

Combustion IC

Sistema combinat de Combustió i Cromatografia Iònica.

Permet determinar halògens i sulfurs mitjançant la combustió de la mostra en una etapa prèvia a la injecció. La determinació és completament automatitzada, simplificant el tractament de dades i millorant la precisió i exactitud dels resultats. A diferència dels mètodes alternatius, es poden determinar les concentracions dels diferents halògens per separat.

icon Baixar catàleg COMBUSTION IC

Aminoacid Analyzer

Sistema completament automatitzat de Cromatografia Iònica per a la determinació d’aminoàcids.

Configuració basada en la detecció per espectroscòpia Visible després de derivatització amb ninhidrina segons el mètode USP 1065 (Method 1). Combinat amb un autosampler refrigerat especialment dissenyat per a mostres biològiques.

icon Baixar catàleg amino-analyser