Buechi Logo 3-Farbig 200px

_trasn_mini_Mixer B-400.pngMoltes mostres necessiten una preparació prèvia al procés de digestió. Amb el potent Mixer B-400, substàncies no homogènies poden ser perfectament triturades en pocs segons, obtenint una mostra homogènia i representativa.

 

Mixer B-400 Baixar catàleg Mixer B-400