Buechi Logo 3-Farbig 200px

_trasn_mini_B-440-1.pngSistema per a la pre-incineració no contaminant en el procés d’obtenció de cendres sulfúriques, mitjançant l’execució de programes que inclouen etapes de Temperatura/temps. Els vapors àcids produïts, s’aspiren i neutralitzen automàticament protegint el laboratori i mediambient exterior de la contaminació corrosiva.

B-440  Baixar catàleg B-440

 

_trasn_mini_B-440.png