El LitesizerTM 500 és un equip per a caracterització de nano i micro-partícules en dispersions i solucions. Determina la grandària de partícula, potencial zeta, massa molecular i transmitància.

 

foto Litesizer500LitesizerTM 500 és un equip per a caracterització de nano i micro-partícules en dispersions i solucions. Determina la grandària de partícula, potencial zeta, massa molecular i transmitància, mitjançant dynamic light scattering (DLS), electrophoretic light scattering (ELS), i static light scattering (SLS).

 

Light scattering (dispersió de llum) és una tècnica no destructiva, ràpida i senzilla. No cal preparació de mostra, únicament dilució en alguns casos. Per tant, és molt convenient per a caracteritzar partícules en molts camps d’aplicació, des de farmacèutica, incloent proteïnes i d’altres biomolècules, fins a química, polímers, metalls, alimentació i tecnologia de l’aigua.

 

En suspensions líquides, el Potencial Z és una mesura de l’atracció/repulsió entre partícules carregades electrostàticament, i per tant un indicador clau de l’estabilitat de dispersions, emulsions, suspensions, proteïnes, polímers, etc.

 

Anton Paar combina física i enginyeria al més avançat nivell juntament amb un software realment intuïtiu.

 

 

Avantatges tecnològiques d’Anton Paar:

  • Banc Òptic: El seu robust banc òptic redueix els efectes de vibracions i de fluctuacions de temperatura, permetent realitzar mesures òptiques altament sensibles, detectant senyals molt poc intenses.
  • cmPALS: La tecnologia cmPALS patentada per Anton Paar (European Patent 2 735 870) aporta major sensibilitat i estabilitat de les mesures electroforètiques làser-doppler que la tecnologia existent PALS.
  • Transmitància: Mesura automàtica i en continu de la transmitància. Permet valorar al moment la viabilitat del light scattering per a analitzar una mostra. El LitesizerTM 500 també utilitza la transmitància per a optimitzar la selecció dels paràmetres de mesura: atenuació, posició de focus, angle de mesura i temps de mesura.

 

icon Baixar catàleg (3.58 MB)