Logo Anton Paar

Anton Paar TriTec (abans CSM Instruments) és líder en el desenvolupament d’instruments de caracterització de propietats mecàniques de superfícies, tant per a la recerca com pera la  indústria.

La tribologia mesura la interacció de superfícies en moviment: fricció, desgast i lubricació. Mesura de coeficients de fricció i índexs de desgast (wear rate) entre parells de materials, i anàlisi de temps de vida. Opcions d’alta temperatura, moviment lineal, rotatori o oscil·latori, i sistemes de pin-on-disc, ball-on-three-plates i 4-ball, en el rang nano i micro.

foto tribTRBNanotribometer

 

Nano Tribòmetre (NTR2)

Tribòmetre (TRB)

Tribòmetre Alta Temperatura (THT800°C / THT1000°C)

Tribòmetre al buit i Tribòmetre Alta Temperatura al Buit (VTRB / VTHT)

Tribòmetre a Humitat Relativa (RH-TRB)

 

Mòdul de Tribología per a Reòmetres MCR Anton Paar

Baixar catàleg Tribología

Baixar catàleg general  Mechanical Surface Testing