Logo Anton Paar

 

 

Els equips d’Anton Paar permeten determinar tot el rang de grandària de partícula, mitjançant les següents tècniques:

Rang nano, 0,3nm – 10µm: tècnica de Light Scattering (equips LitesizerTMSeries).

Rang micro, 0,04µm – 2500µm: tècnica de Laser Diffraction (equips PSA).

Els equips PSA – Particle Size Analyzer, mesuren distribucions de grandàries de partícules (rang 0,04µm – 2500µm) en mostres en pols i/o en dispersions líquides, emulsions i sprays, mitjançant la tècnica de Laser Diffraction (difracció làser, LD).

Baixar catàleg PSA series

Logo Anton Paar

 

 

foto Litesizer500

Els equips LitesizerTMseries caracteritzen nano i micro-partícules (rang 0,3nm – 10µm) en dispersions i emulsions, mitjançant la tècnica de Light scattering (dispersió de llum).

El LitesizerTM 500 determina la grandària de partícula, potencial zeta, massa molecular i transmitància, mitjançant dynamic light scattering (DLS), electrophoretic light scattering (ELS), i static light scattering (SLS).

El LitesizerTM 100 determina la grandària de partícula i transmitància, mitjançant dynamic light scattering (DLS).

Baixeu catàleg LitesizerTMseries

Ambdues tècniques Laser Diffraction i Light scattering son no destructives, ràpides i senzilles. No és necessària preparació de mostra, únicament dilució en alguns casos en Light scattering. Anton Paar combina física i enginyeria al nivell més avançat juntament amb un software realment intuïtiu.