Logo Anton Paar

Anton Paar TriTec (abans CSM Instruments) és líder en el desenvolupament d’instruments de caracterització de propietats mecàniques de superfícies, tant per a la recerca com per a la indústria.

Els equips Calotest d’Anton Paar determinen de manera ràpida (1 -2 min), exacta, senzilla i econòmica el gruix de recobriments mitjançant el mètode de ball-cratering; permet comprovar el gruix de qualsevol tipus de recobriment en forma de monocapa o multicapes. Compleix amb les normes internacionals més rellevants.

foto calCalotest

 

Compact Calotest

Industrial Calotest

Baixar catàleg Calotest

Baixar catàleg general  Mechanical Surface Testing