Metrohm Process Analytics

 

 

 


ADI2019ADI2019 Process Colorimeter
 és un analitzador destinat a les aplicacions colorimètriques més exigents imenys freqüents. L’equip modular ADI 2019 està dissenyat per a una línia de mostra (encara que és possible adaptar-lo a diverses línies). Està disponible en diverses versions, com, per exemple, per a entorns difícils. Hi ha una versió especial per a aplicacions que requereixin addicions de reactius molt precises (error ± 2%). També està disponible amb caixa d’acer inoxidable.

Característiques:

  • L’anàlisi es realitza per mitjà del mètode Differential Absorbance Colorimetry que preveu que el color de la mostra interfereixi en l’anàlisi i proporciona dades més exactes. Els canvis derivats de la brutícia (fouling)  i de la terbolesa de la mostra són compensats.

 

  • La bureta de precisió permet fins a set punts de calibratge d’un patró, oferint una magnífica exactitud en un rang molt ampli.

 

  • El caràcter modular de l’equip permet realitzar adaptacions en els mètodes sense incrementar els costos.

 

  • Calibratge i validació automàtiques per a una gran seguretat en els resultats.

 

  • El colorímetre utilitza un LED (Light Emitting Diode) de llarga durada.

 

  • Baix consum de reactius i baix manteniment.

 

Aplicacions més comunes: amoni, alumini, calci i magnesi, DQO, Clor lliure i total, cromo, cobalt, coure (I i II), cianurs, glucosa, ferro (II i III), formaldehid, hidrazina, manganès, nitrats, nitrits, fenols, fosfats, sílice, sulfurs, niquel, etc.

icon Baixar catàleg