Anton Paar150px

 

Completa gamma d’accessoris entre els que figuren càmares de temperatura, altres paràmetres addicionals, caracterització de materials, DMTA i combinació amb mètodes òptics.

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

_trans_mini_mrd1_tn.jpg

icon Paràmetres adicionals

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DMTA

icon Caracterizació de materials

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

_trans_mini_sals_tn.jpg

icon Anàlisi estructural