BüchiGlasUster: NOVOCLAVE

Reactor de laboratorio de alta presión y alta temperatura, nuevo reactor autoclave escala 100-600 ml, gama operativa hasta 500 bar y 500 ºC, Sistema de agitación Cyclone 075: 0-3000 rpm, con display de torque y de rpm, calefacción eléctrica y controlador PID.

Monitorització en línia econòmica de diversos paràmetres mitjançant titulació

Metrohm Process Analytics presenta el 2026 Titrolyzer, part d’una nova gamma d’instruments d’anàlisi de processos en línia econòmics. Aquests potents i compactes instruments d’anàlisi de processos són solucions integrades per a realitzar anàlisis en línia ininterromputs de paràmetres químics crítics en processos i fluxos d’aigües residuals industrials. Cada sistema de mètode únic està disponible en…

Monitorización económica on-line mediante titulación

Metrohm Process Analytics presenta el 2026 Titrolyzer, parte de una nueva gama de instrumentos de análisis de procesos online económicos. Estos potentes y compactos instrumentos de análisis de procesos son soluciones integradas para realizar análisis online ininterrumpidos de parámetros químicos críticos en procesos y flujos de aguas residuales industriales. Cada sistema de método único está…

Valoració Karl Fischer amb OMNIS

Més fàcil i segura: així és la valoració Karl Fischer amb OMNIS Metrohm amplia la plataforma de valoració OMNIS per facilitar als usuaris la realització de valoracions Karl Fischer volumètriques. El valorador Karl Fischer OMNIS satisfà les necessitats dels usuaris pel que fa a facilitat d’ús i protecció davant dissolvents i reactius, amb una gran…